Alda's Värld - Alda's World

Filmen Alda*s Värld tar oss in i målaren Alda Boströms värld. Hon föddes i slutet av 1930-talet i den lilla byn Risbäck i Anundsjö socken i norra Sverige, nära gränsen till Lappland. Landskapet består av djupa skogar sjöar och berg och den stora floden Anundsjösjön.

Hon var den yngsta av sju barn i en familj av bönder. Livet var präglad av hård arbete och den övermäktiga naturen, med stränga vintrar och farliga djur. Det gamla förindustriella livet var fortfarande närvarande med all dess glädje och fasor.

Alda tar oss på en resa genom tiden, från århundraden långt före sin egen födelse till 1960-talet, när, som hon säger, livet förändrades genom den moderna tekniken och det gamla levnadssättet började blekna.

Hon skildrar sin egen barndom, det dagliga livet i byn och på fäbodarna, hur man dansade i logen på sommaren och träffades på missionsmöte, hur hård det kunde vara att klara sig genom vintrarna, fattigdom, utvandring, konflikter med farliga djur. Och det övernaturliga har sin plats: vi möter vittra på fäbodarna och i byn!

Några av de berättelser hon skildrar i ord och bild tillhör den orala traditionen i hennes hemby, andra hittade hon genom flitig forskning i gamla dokument, tidningar och kyrkböcker.

Vi får ta del i ett Sverige som tillhör det förflutna - men inte allt av sin magi har försvunnit helt!

Hela den 59 minuter långa filmen är nu tillgänglig för streaming i full HD, här kan du köpa den.

The film takes us into the world of the Swedish painter Alda Boström. She was born in the late 1930s in the small village Risbäck in Anundsjö parish in northern Sweden near the border with Lapland. The landscape consists of deep forest, lakes and mountains and the large river Anundsjösjön.

She was the youngest of seven children in a family of farmers. Life was characterized by hard work and the overwhelming nature, with severe winters and dangerous animals. The old pre-industrial life was still present with all its joys and dangers.

Alda takes us on a journey through time, from the centuries long before her own birth to the 1960s, when, as she says, life changed through modern technology and the old way of life began to fade. She describes her own childhood, the daily life in the village and on the summer hill farms, how people danced in the barn on summer evenings, mission meetings, how hard it could be to get through the long winters, poverty, emigration, conflicts with dangerous animals. And the supernatural has its place: we meet Vittror (fairie-like creatures) on the hill farm and in the village!

Some of the stories she describes in words and pictures belong to the oral tradition in her home village, others she found through diligent research in old documents, newspapers and church books.

We get to take part in a Sweden that belongs to the past - but not all of its magic has disappeared completely!

The entire 59-minute film is now available for streaming in full HD, you can buy it here .
Alda's Värld

Tavlor av Alda Boström Musik av Pjotr Iljitsch Tschaikowski utförd av Russian Globalis Orchestra dirigerad av Konstantin Krimetz.


Powered by SmugMug Owner Log In